Powstaną nowe świątynie, a jedna z nich będzie wyjątkowa.

Powstaną świątynie, spośród których jedna będzie niezwykle piękna, a z niej głoszona będzie wszędzie nauka o wiecznej służbie dla Pana Caitanyi.
W książce „Nabadwipa-Dhama Mahatmya” Śrila Bhaktivinoda opisuje w rozdziale piątym, jak blisko 500 lat temu Nityananda Prabhu wyjawił święte miejsce Navadvip Jivie Gosvamiemu. Gdy odwiedzili oni miejsce zwane Antardwipa, Nityananda powiedział, że rzeka Ganges zaleje święte miejsce Mayapur po odejściu Pana Caitanyi. Następnie, po 100 latach Ganges wycofa się z tego terenu i ludzie zaczną znów się tam osiedlać i budować świątynie. Spośród nich jedna będzie niezwykle piękna, a z niej głoszona będzie wszędzie nauka o wiecznej służbie dla Pana Caitanyi.

.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------