Pojawi się nowa religia.

„Zasada kirtana jako przyszłego kościoła świata, zaprasza wszystkie klasy ludzi bez względu na kastę, wyznanie czy klan, do najwyższej kultywacji ducha. Kościół ten będzie rozciągał się na całym świecie i zajmie miejsce wszystkich sekciarskich kościołów, które wykluczają osoby postronne poza obręb ich meczetów, kościołów czy świątyń.” Bhaktivinoda Thakura: „Śri Caitanya Mahaprabhu: Jego życie i nauki”, strona 62
--------------------------------------------------------------------------------------------