Książki Śrila Prabhupady staną się księgami prawa.

… Jesteś uosobieniem łaski Śri Nityanandy Ramy. Dzięki twojej miłości i współczuciu my, yavanowie i mlecchowie wchodzimy w kontakt z najwyższym poziomem samorealizacji, bhakti. Oczywiście jesteśmy neofitami w sprawach zrozumienia twoich instrukcji i wprowadzenia ich w praktykę. Ale jesteśmy zachęceni wiedząc, że wszystko zawarte jest w twoich książkach—że nie ma nic do dodania, ani do wymyślania. Jak powiedziałeś: „Moje książki staną się księgami prawa dla całej ludzkości”. Zaiste, twoje chwały dostrzegane są przez przywódców społecznych i któregoś dnia zaczną oni przewodzić na podstawie instrukcji zawartych w twoich książkach.

>>> Ref. VedaBase => Kostaryka, Ofiarowania Vyasa-Puja 
od Ośrodków ISKCON’u, 1998